• Proizvod: MDG 22 - standardna posuda pod pritiskom
  • Karakteristike: Za isporuku tekućih materijala bez pulsiranja kao što su boje, lakovi, ulja, sredstva za oslobađanje i smole. Nema ispuštanja para ili gasova u okolinu. Sigurno skladištenje tečnosti. Posebno pogodan za upotrebu posuda od 10 litara
  • - Materijal tlačnog spremnika MDG 22 - nehrđajući čelik - 6 bara